Centrum environmentálnych aktivít

Zoznam programov EVVO CEA 2024 podľa cieľových skupín: ponuka pre verejnosť

<< prejsť na úvod k ponuke programov

  ZOZNAM PROGRAMOV EVVO          
Názov programu podľa ponuky EVVO Stručný popis programu Typ programu  Cieľová skupiny Dĺžka programu                Lektor/lektori Miesto realizácie
Kontrolovaný systém Ekologickej poľnohospodárskej výroby, produkcie a distribúcie biopotravín Prehľad legislatívy SK aj EÚ, mýty, konšpirácie, hoaxy, fakenews o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a biopotravinách. História vzniku a zmysel ekologického poľnohospodárstva. Porovnanie s inými systémami udržateľného poľnohospodárstva. prednáška s prezentáciou + diskusia pedagógovia, verejnosť 1 - 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová + externí lektori vnútri
Hnutie prírodných záhrad a princípy prírodného záhradníčenia Princípy a zmysel prírodného záhradníčenia, prvky prírodných záhrad, pravidlá certifikácie v systéme Natur im Garten/Prírodné záhrady. Zvyšovanie biodiverzity, ochrana rašelinísk, minimalizácia chemickej ochrany rastlín... prednáška s prezentáciou + diskusia pedagógovia, verejnosť 2 - 4 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová + externí lektori vnútri, alt. vonku
Adaptácia na klimatickú zmenu na úrovni jednotlivcov, komunít, obcí Prehľad možných adaptačných opatrení na zmenu klímy, ukážky príkladov dobrej praxe zo Slovenska aj zo sveta prednáška s prezentáciou + diskusia pedagógovia, verejnosť 1 - 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal + externí lektori  vnútri, alt. vonku
Občianska veda - čo to je? Princípy občianskej vedy, možnosť účasti najširšej verejnosti vo vedeckých projektoch + praktické ukážky aktivít prednáška s prezentáciou + praktické ukážky + diskusia pedagógovia, verejnosť 2 - 4 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal + externí lektori  vonku, alt. aj vnútri
Prednáška, program, exkurzia podľa potrieb/požiadaviek školy, školského zariadenia     ZŠ, SŠ, pedagógovia, verejnosť      

Zobraziť ponuku pre

created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk