Centrum environmentálnych aktivít

Zoznam programov EVVO CEA 2024 podža ciežových skupín: ponuka pre pedagógov

<< prejs na úvod k ponuke programov

  ZOZNAM PROGRAMOV EVVO          
Názov programu podža ponuky EVVO Stručný popis programu Typ programu  Ciežová skupina Dĺžka programu                Lektor/lektori Miesto realizácie
Trenčianske questy Questy či pátračky v prírode či v meste, konkrétne v Parku M. R. Štefánika (zameranie na dreviny), v Čerešňáku/na Brezine (zameranie na prírodu a históriu územia) a v Trenčianskom luhu (zameranie na život v rieke a pri rieke) pátračky/hžadačky v prírode či v meste, doplnené o hry 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ, pedagógovia 2 - 4 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal   vonku
Exkurzia do chráneného územia s ukážkami výučbových aktivít v prírode Exkurzia do chráneného územia s ukážkami výučbových aktivít v prírode exkurzia + ukážky aktivít pedagógovia 3 - 6 vyučovacích hodín Mgr. Richard Medal + externí lektori  vonku
Rôzne prístupy k environmentálnemu vzdelávaniu a výchove s ukážkami aktivít + zdroje Prehžad rôznych metodických ENV prístupov s praktickými ukážkami aktivít. Prehžad zdrojov (publikácie, časopisy, projekty, programy, Internet, filmy) pre ENV. Čo je a čo nie je ENV. Kto je kto v ENV. prezentácia, ukážky aktivít, videí, skupinová práca + diskusia pedagógovia 3 - 6 vyučovacích hodín Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová + externí lektori vnútri
Metodika vyučovania o klíme + zdroje Koncept klimatického vzdelávania s praktickými ukážkami aktivít. Prehžad zdrojov (publikácie, časopisy, projekty, programy, Internet, filmy) pre klimatické vzdelávanie ako jeden z prístupov ENV. prezentácia, ukážky aktivít, videí, skupinová práca + diskusia pedagógovia  3 - 6 vyučovacích hodín Mgr. Richard Medal + externí lektori vnútri
Environmentálne programy a projekty + ukážky aktivít Predstavenie a ukážky aktivít z medzinárodných programov Zelená škola/Ekoškola, Mladí reportéri pre životné prostredie, Roots and Shoots, GLOBE a iných prezentácia, ukážky aktivít, videí, skupinová práca + diskusia pedagógovia 3 - 6 vyučovacích hodín Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová + externí lektori vnútri
Biomimicry - učíme sa od prírody Predstavenie inovatívneho prístupu environmentálnej výchovy a vzdelávania + ukážky aktivít prezentácia, ukážky aktivít, videí, skupinová práca + diskusia pedagógovia 2 - 4 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová + externí lektori vnútri
Výučbový koncept Z poža na tanier - predstavenie konceptu + ukážky aktivít Predstavenie inovatívneho prístupu environmentálnej výchovy a vzdelávania + ukážky aktivít prezentácia, ukážky aktivít, videí, skupinová práca + diskusia pedagógovia 2 - 4 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová + externí lektori vnútri
Predstavenie interaktívnej výučbovej stránky Manuál 21 + ukážky aktivít Predstavenie inovatívneho prístupu environmentálnej výchovy a vzdelávania + ukážky aktivít prezentácia, ukážky aktivít, videí, skupinová práca + diskusia pedagógovia 2 - 4 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová + externí lektori vnútri
Exkurzia do prírodnej záhrady s ukážkami tzv. záhradnej pedagogiky Predstavenie konceptu GAPY/záhradnej pedagogiky + ukážky nosných aktivít Exkurzia + ukážky praktických aktivít pedagógovia 3 - 6 vyučovacích hodín Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová + externí lektori vonku, alt. aj vnútri
Kontrolovaný systém Ekologickej požnohospodárskej výroby, produkcie a distribúcie biopotravín Prehžad legislatívy SK aj EÚ, mýty, konšpirácie, hoaxy, fakenews o ekologickej požnohospodárskej výrobe a biopotravinách. História vzniku a zmysel ekologického požnohospodárstva. Porovnanie s inými systémami udržatežného požnohospodárstva. prednáška s prezentáciou + diskusia pedagógovia, verejnos 1 - 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová + externí lektori vnútri
Hnutie prírodných záhrad a princípy prírodného záhradníčenia Princípy a zmysež prírodného záhradníčenia, prvky prírodných záhrad, pravidlá certifikácie v systéme Natur im Garten/Prírodné záhrady. Zvyšovanie biodiverzity, ochrana rašelinísk, minimalizácia chemickej ochrany rastlín... prednáška s prezentáciou + diskusia pedagógovia, verejnos 2 - 4 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová + externí lektori vnútri, alt. vonku
Adaptácia na klimatickú zmenu na úrovni jednotlivcov, komunít, obcí Prehžad možných adaptačných opatrení na zmenu klímy, ukážky príkladov dobrej praxe zo Slovenska aj zo sveta prednáška s prezentáciou + diskusia pedagógovia, verejnos 1 - 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal + externí lektori  vnútri, alt. vonku
Občianska veda - čo to je? Princípy občianskej vedy, možnos účasti najširšej verejnosti vo vedeckých projektoch + praktické ukážky aktivít prednáška s prezentáciou + praktické ukážky + diskusia pedagógovia, verejnos 2 - 4 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal + externí lektori  vonku, alt. aj vnútri
Prednáška, program, exkurzia podža potrieb/požiadaviek školy, školského zariadenia     ZŠ, SŠ, pedagógovia, verejnos      

Zobrazi ponuku pre


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk