Centrum environmentálnych aktivít

Verejne prístupné výstupy projektu E+: Participatívna environmentálna výchova

Rok 2022 bol pre ekopedagógov zo strednej Európy najmä vďaka svetovému kongresu WEEC v Prahe plný inšpirácií a odborných diskusií. Jednou z doprovodných kongresových akcií bol aj medzinárodný projekt Erasmus+ na tému Participatívna environmentálna výchova, so zapojením ekovýchovných organizácií z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska. Dvoma najpodstatnejšími výstupmi projektu sú:
 1. seriál medzinárodných a národných webinárov „Ako byť súčasťou environmentálnej zmeny? Príklady participatívnej environmentálnej výchovy“
 2. zborník Participatory Environmental Education Handbook.
Záznam zo seriálu webinárov je prístupný na youtube kanáli vedúcej organizácie projektu – českého spolku Ekoinkubátor: https://www.youtube.com/@ekoinkubator/videos. Sú tam zverejnené záznamy zo spoločného medzinárodného webinára v angličtine, aj z jednotlivých webinárov v ČR, SR, Maďarsku aj Polsku. V slovenskom webinári zazneli nasledovné príspevky:
 • Boglárka Kurka Ivanegová (Sieť Špirála a SUSTO) Participatívna environmentálna výchova na Slovensku – nesúmerný pohľad
 • Štefan Szabó (OZ Sosna) Premeny školských dvorov
 • Michal Mazánik (CEA Trenčín a program Mladí reportéri pre životné prostredie) Ako Mladí reportéri zazelenali Trenčiansku župu
 • Ladislav Bíro (Banskobystrický samosprávny kraj) Participatívny prístup hľadania lokalít na výsadbu prvkov zelenej Infraštruktúry
 • Karin Vrabcová, Natália Szőkeová (študentky SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Nitra) Popularizácia náučných chodníkov Arboréta Tsárske Mlyňany
 • Richard Medal (CEA Trenčín a program Mladí reportéri pre životné prostredie) Manuál 21 - interaktívny výučbový materiál pre prípravu environmentálne rozhľadených, mediálne zručných a občiansky aktívnych mladých ľudí
 • Jana Kramárová (Súkromná základná škola Nová Dubnica) Participácia ako jedna z cností charakterového učenia (aj environmentálnej výchovy)
Druhým výstupom projektu je zborník Participatory Environmental Education Handbook (https://peehandbook.eu/), obsahujúci príspevky z každej zúčastnenej krajiny. Vždy jeden všeobecný, zamýšľajúci sa nad stavom, systémom a obsahom participatívnej environmentálnej výchovy v danej krajine a 3-4 príklady dobrej praxe PEE. Slovenskú ekopedagogickú prax reprezentujú v zborníku príspevky
 • za Špirálu – sieť envirovýchovných organizácií - prehľadový príspevok o PEE na Slovensku (autorkou článku je Boglárka Kurka Ivanegová)
 • príklady dobrej praxe doplnili organizácie Sosna (o praxi školských klimatických záhrad v téme klimatického vzdelávania), Green Foundation (o programe Roots and Shoots), Živica (o programe Hurá von!) a Centrum environmentálnych aktivít (o Manuáli 21 a programe Mladí reportéri pre životné prostredie).
Mgr. Richard Medal Centrum environmentálnych aktivít Trenčín 

created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk