Centrum environmentálnych aktivít

Zoznam programov EVVO CEA 2024 podľa cieľových skupín: ponuka pre 1. stupeň ZŠ

<< prejsť na úvod k ponuke programov

  ZOZNAM PROGRAMOV EVVO          
Názov programu podľa ponuky EVVO Stručný popis programu Typ programu  Cieľová skupina Dĺžka programu                Lektor/lektori Miesto realizácie
Po náučnom chodníku (Vršatec, Beckovské skalice, Svinica, Krásin, Čerešňák, TN luh...) Zachovanie biodiverzity - význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej rovnováhy na Zemi, ohrozené a chránené druhy rastlín a živočíchov v regióne. 1. stupeň ZŠ s dôrazom na zmyslové vnímanie prírody. 2. stupeň ZŠ s dôrazom na poznatky o prírode, s hľadaním súvislostí súžitia človek - krajina - životné prostredie - prírodné prostredie. zážitkové vzdelávanie pre ZŠ - vonku 1. aj 2. stupeň ZŠ 2 - 4 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal + externí lektori  vonku
Vieme používať naše zmysly? Interaktívny program o zmysloch – ako vieme používať zrak, čuch, hmat, sluch a chuť? Zmyslové vnímanie prírody. zážitkový program 1. stupeň ZŠ 1 - 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal   v triede alebo vonku
Eko-čítanie s porozumením Práca s textami, úryvkami rozprávok, príbehov s environmentálnym obsahom/posolstvom, hádanky o zvieratách, stromoch, bylinkách a hubách hravý program s kvízmi, testami a pod. 1. stupeň ZŠ 1 - 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal   v triede  
Učíme sa od prírody I. - čo by na to povedal Leonardo da Vinci? Čo sa vieme naučiť od prírody, ktorá je tu už 3,8 mld. rokov? Čo sú to BIOmimikry a kto tento spôsob učenia sa od prírody "objavil"? Spoznáme "notoricky známe" príklady biomimikry, ako je Shinkazen či suchý zips, aj príklady menej známe. diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 4. - 9. ročník ZŠ 1 - 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová v triede  
Učíme sa od prírody III. - tvoríme biovácie Čo sú to biomimikry? Čo sú to biovácie? Na niekoľkých príkladoch si vysvetlíme/ukážeme, koľko inšpirácií nám poskytujú zvieratá, rastliny, ktoré možno vidíme každý deň. A vymyslíme vlastné biovácie. diskusný program s prezentáciou + tvorivá skupinová práca 4. - 9. ročník ZŠ 1 - 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová v triede  
Prežitie v prírode - základné zručnosti Ako sa zabaliť a obliecť na túru? Ako sa bezpečne pohybovať v prírode? Vieme sa v prírode orientovať? Podľa mapy aj inak? Vieme sa zahriať? Rozložiť si oheň? Uvariť si čaj? Ako (ne)stretnúť medveďa? Čo keď zostaneme v lese na noc? ... diskusný program s praktickými ukážkami, hry, súťaže žiackych skupín v táborníckych zručnostiach 1. aj 2. stupeň ZŠ 2 - 4 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová vonku
Trenčianske questy Questy či pátračky v prírode či v meste, konkrétne v Parku M. R. Štefánika (zameranie na dreviny), v Čerešňáku/na Brezine (zameranie na prírodu a históriu územia) a v Trenčianskom luhu (zameranie na život v rieke a pri rieke) pátračky/hľadačky v prírode či v meste, doplnené o hry 4. - 9. ročník ZŠ, SŠ, pedagógovia 2 - 4 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal   vonku
Vyber si krajinu - kde sa lepšie žije? Ako vyzerá krajina okolo nás? Ako vyzerá naša obec/naše mesto? Ako asi vyzerala naša obec/naše mesto pred 100 rokmi? Ako bude vyzerať v budúcnosti? Čo do krajiny patrí a čo nie? V akej krajine sa dobre žije a prečo? diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 3. - 5. ročník ZŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Udržateľný tanier Ako výberom nášho jedla ovplyvňujeme prírodu a životné prostredie? Ako môžeme minimalizovať vplyv nášho jedla na životné prostredie? Akú ekologickú stopu má naše jedlo? diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 4. - 9. ročník ZŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Potravinový odpad - plytvanie potravinami Ako veľmi plytváme potravinami a aké to má súvislosti s ochranou prírody a životného prostredia? Ako sa dá minimalizovať potravinový odpad? diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 4. - 9. ročník ZŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Prírodné záhradníčenie I. - úvod Čo sú to prírodné záhrady? Objavovanie prvkov prírodných záhrad. Skúmanie kompostu. Pozorovanie biodiverzity v záhrade. pátračka v záhrade, skupinová práca, diskusia 4. - 9. ročník ZŠ 1 - 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal   v triede  
Prírodné záhradníčenie II. - plán školskej prírodnej záhrady Pocitová mapa miesta/záhrady. Čo v našej školskej záhrade chýba? Aké prvky prírodnej záhrady by v nej mohli byť? Vytvorenie plánu školskej záhrady s pomocou kariet. objavovanie záhrady, skupinová práca - tvorba plánu záhrady 4. - 9. ročník ZŠ 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal   v triede  
Taška plná smetí/Cesty odpadu Interaktívny program o odpadoch – ako a kde vznikajú? Kam patria? Na čo sú rôznofarebné kontajnery? Rozprávanie nad kopou odpadkov. rozprávanie s interaktívnymi aktivitami 1. - 4. ročník ZŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Mladí reportéri pre životné prostredie - ukážky aktivít z programu Kto sú Mladí reportéri pre životné prostredie a ako pracujú? Ako sa dá do programu mladých reportérov pre životné prostredie zapojiť? prezentácia, ukážky videí, skupinová práca + diskusia 4. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová + externí lektori v triede  
Prednáška, program, exkurzia podľa potrieb/požiadaviek školy, školského zariadenia     ZŠ, SŠ, pedagógovia, verejnosť      

Zobraziť ponuku pre


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk