Centrum environmentálnych aktivít

Zoznam programov EVVO CEA 2024 podľa cieľových skupín: ponuka pre 2. stupeň ZŠ

<< prejsť na úvod k ponuke programov

  ZOZNAM PROGRAMOV EVVO          
Názov programu podľa ponuky EVVO Stručný popis programu Typ programu  Cieľová skupina Dĺžka programu                Lektor/lektori Miesto realizácie
Po náučnom chodníku (Vršatec, Beckovské skalice, Svinica, Krásin, Čerešňák, TN luh...) Zachovanie biodiverzity - význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej rovnováhy na Zemi, ohrozené a chránené druhy rastlín a živočíchov v regióne. 1. stupeň ZŠ s dôrazom na zmyslové vnímanie prírody. 2. stupeň ZŠ s dôrazom na poznatky o prírode, s hľadaním súvislostí súžitia človek - krajina - životné prostredie - prírodné prostredie. zážitkové vzdelávanie pre ZŠ - vonku 1. aj 2. stupeň ZŠ 2 - 4 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal + externí lektori  vonku
Ochrana prírody na Slovensku a v TN kraji Zachovanie biodiverzity - ohrozené a chránené druhy rastlín a živočíchov na Slovensku a v regióne. Prečo treba chrániť prírodu? Akými zákonmi sa príroda chráni? Čo je to ŠOP? diskusný program s prezentáciou 2. stupeň ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Ži a nechaj žiť! Čo je biodiverzita? Aké sú najväčšie globálne environmentálne problémy? Ktorých 6 z 9-tich planetárnych limitov už je prekročených? Zameriame sa prioritne na problém úbytku biodiverzity. diskusný program s prezentáciou 5. - 9. ročník ZŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Učíme sa od prírody I. - čo by na to povedal Leonardo da Vinci? Čo sa vieme naučiť od prírody, ktorá je tu už 3,8 mld. rokov? Čo sú to BIOmimikry a kto tento spôsob učenia sa od prírody "objavil"? Spoznáme "notoricky známe" príklady biomimikry, ako je Shinkazen či suchý zips, aj príklady menej známe. diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 4. - 9. ročník ZŠ 1 - 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová v triede  
Učíme sa od prírody II. - Ako sa liečia zvieratá? Liečime sa s prírodou – ako sa liečia zvieratá? Čo sa vieme naučiť od prírodných národov? Vyrobíme si ochranný štít z bioaktívnych látok/liečivých rastlín, navrhneme prírodnú lekárničku na dovolenku. diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 2. stupeň ZŠ 1 - 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová v triede  
Učíme sa od prírody III. - tvoríme biovácie Čo sú to biomimikry? Čo sú to biovácie? Na niekoľkých príkladoch si vysvetlíme/ukážeme, koľko inšpirácií nám poskytujú zvieratá, rastliny, ktoré možno vidíme každý deň. A vymyslíme vlastné biovácie. diskusný program s prezentáciou + tvorivá skupinová práca 4. - 9. ročník ZŠ 1 - 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová v triede  
Prežitie v prírode - základné zručnosti Ako sa zabaliť a obliecť na túru? Ako sa bezpečne pohybovať v prírode? Vieme sa v prírode orientovať? Podľa mapy aj inak? Vieme sa zahriať? Rozložiť si oheň? Uvariť si čaj? Ako (ne)stretnúť medveďa? Čo keď zostaneme v lese na noc? ... diskusný program s praktickými ukážkami, hry, súťaže žiackych skupín v táborníckych zručnostiach 1. aj 2. stupeň ZŠ 2 - 4 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová vonku
Trenčianske questy Questy či pátračky v prírode či v meste, konkrétne v Parku M. R. Štefánika (zameranie na dreviny), v Čerešňáku/na Brezine (zameranie na prírodu a históriu územia) a v Trenčianskom luhu (zameranie na život v rieke a pri rieke) pátračky/hľadačky v prírode či v meste, doplnené o hry 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ, pedagógovia 2 - 4 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal   vonku
Vieme, čo jeme? Spotrebiteľská výchova Vieme sa zorientovať pri nákupoch v obchode? Poznáme ekoznačky a “ekoznačky”? Čo je BIO? Čo je a čo nie je zdravá výživa? Aký je prínos ekopoľnohospodárstva? Program plný zaujímavých informácií a ostrých polemík. diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Odkiaľ pochádzajú potraviny Interaktívny program o pôvode potravín, ktoré dnes tvoria náš jedálniček. Odkiaľ k nám prišli v minulosti a odkiaľ prichádzajú dnes? Téma regionality a sezonality pri tvorbe našich jedálničkov diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Globálne súvislosti v obchode a doma Porovnávanie výrobkov z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie, práca s mapou sveta, diskusia o vplyve jednotlivcov na globálne životné prostredie a o vplyve globálnych problémov životného prostredia na jednotlivcov, možnosti riešenia globálnych problémov životného prostredia. diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 7. - 9. ročník ZŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Vyber si krajinu - kde sa lepšie žije? Ako vyzerá krajina okolo nás? Ako vyzerá naša obec/naše mesto? Ako asi vyzerala naša obec/naše mesto pred 100 rokmi? Ako bude vyzerať v budúcnosti? Čo do krajiny patrí a čo nie? V akej krajine sa dobre žije a prečo? diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 3. - 5. ročník ZŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Územné plánovanie - prečo a ako? Ako vyzerá krajina okolo nás? Ako vyzerá naša obec/naše mesto? Ako asi vyzerala naša obec/naše mesto pred 100 rokmi? Ako bude vyzerať v budúcnosti?  Ako ovplyvňuje krajinu človek? Ako sa dá vplyv človeka na krajinu regulovať? Čo a načo je územné plánovanie? diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 6. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Sprievodcovia cestovnej kancelárie - regionálna výchova Čím je výnimočná naša obec, naše mesto, náš kraj? Na čo sme u nás hrdí? Čo by sme hosťom z iných krajov či z iných krajín u nás radi ukázali (príp. aj čo nie)? Hra/súťaž žiackych skupín o najlepší program pre návštevníkov nášho kraja. skupinová práca + prezentácia 5. - 9. ročník ZŠ 1 - 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal   v triede  
Udržateľný tanier Ako výberom nášho jedla ovplyvňujeme prírodu a životné prostredie? Ako môžeme minimalizovať vplyv nášho jedla na životné prostredie? Akú ekologickú stopu má naše jedlo? diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 4. - 9. ročník ZŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Potravinový odpad - plytvanie potravinami Ako veľmi plytváme potravinami a aké to má súvislosti s ochranou prírody a životného prostredia? Ako sa dá minimalizovať potravinový odpad? diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 4. - 9. ročník ZŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Prírodné záhradníčenie I. - úvod Čo sú to prírodné záhrady? Objavovanie prvkov prírodných záhrad. Skúmanie kompostu. Pozorovanie biodiverzity v záhrade. pátračka v záhrade, skupinová práca, diskusia 4. - 9. ročník ZŠ 1 - 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal   v triede  
Prírodné záhradníčenie II. - plán školskej prírodnej záhrady Pocitová mapa miesta/záhrady. Čo v našej školskej záhrade chýba? Aké prvky prírodnej záhrady by v nej mohli byť? Vytvorenie plánu školskej záhrady s pomocou kariet. objavovanie záhrady, skupinová práca - tvorba plánu záhrady 4. - 9. ročník ZŠ 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal   v triede  
Občianska participácia - ako efektívne využívať občianske práva? Sú spôsoby, ako sa zúčastňovať na rozhodovaniach o veciach verejných aj inokedy, ako účasťou vo voľbách? Aké? Kedy sú tie momenty, keď politici musia počúvať hlas občanov a zohľadňovať ich názory?  diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami, alt. rolová hra 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Samospráva v našej obci, v našom meste Ako funguje Mestské/Obecné zastupiteľstvo? Čo robia/mali by robiť poslanci? diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami, alt. rolová hra 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
"Spolky - čertove volky"? Čo je to tretí sektor? Ako fungujú mimovládne organizácie, nadácie, občianske združenia? Prečo sú tŕňom v oku niektorým politikom? Environmentálne organizácie a hnutia u nás a vo svete - prehľad diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Príčiny, prejavy a následky globálnych, regionálnych a lokálnych environmentálnych problémov Interaktívny program - práca s fotografiami, skupinová práca na riešení vybraného problému životného prostredia, prezentácia výsledkov skupinovej práce skupinová práca + prezentácia 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Nežná mobilita: príklady dopravných riešení v prospech chodcov a cyklistov Program o vplyve dopravy nielen na životné prostredie, ale aj na verejný priestor v obciach, mestách, v krajine. Hľadanie udržateľných dopravných riešení. diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Klimatická zmena - a čo my s tým? Podstata, príčiny, prejavy a dôsledky klimatickej zmeny. Hľadanie súvislostí a východísk. Čo je to mitigácia a čo adaptácia, aké sú mitigačné a aké adaptačné opatrenia. Poznáme nejaké také opatrenia z nášho okolia, z našej obce, mesta, regiónu? Ako a čo zmôžeme ako jednotlivci?  diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi a hernými aktivitami 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 - 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal   v triede  
Kde je pravda? Mediálna výchova Ako čítať (nielen) noviny? Naj... konšpirácie, hoaxy, fakenews, ... o životnom prostredí. Diskusný program + skupinová práca 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Mladí reportéri pre životné prostredie - ukážky aktivít z programu Kto sú Mladí reportéri pre životné prostredie a ako pracujú? Ako sa dá do programu mladých reportérov pre životné prostredie zapojiť? prezentácia, ukážky videí, skupinová práca + diskusia 4. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová + externí lektori v triede  
Prednáška, program, exkurzia podľa potrieb/požiadaviek školy, školského zariadenia     ZŠ, SŠ, pedagógovia, verejnosť      

Zobraziť ponuku pre


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk