Centrum environmentálnych aktivít

PONUKA environmentálnych vzdelávacích programov na rok 2024
Centrum environmentálnych aktivít

Ponuka pre

Vážení priatelia,

ponúkame Vám programy pre základné a stredné školy, pre odborný rast pedagógov aj pre najširšiu verejnosť.

Naša ponuka vychádza z platných pedagogických dokumentov, iŠVP a napomáha aj k rozširovaniu nových pedagogických prístupov v zmysle kurikulárnej reformy.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Za Centrum environmentálnych aktivít:        Richard Medal


Organizačné poznámky:

Programy sú určené pre skupiny 15 - 25 žiakov/žiačiek/študentov/študentiek, nižšie alebo vyššie počty je potrebné konzultovať vopred.

Prihlásiť sa na ten ktorý program je potrebné najmenej 3 týždne pred uskutočnením programu vyplnením OBJEDNÁVKY PROGRAMU, na kontaktnom e-maili koordinátora EVVO aktivít: medal@cea.sk (výnimočne telefonicky: Richard Medal, 0905469707).

Okrem ponúkaných programov je možné dohovoriť sa aj na ďalších špeciálnych programoch podľa potrieb Vašej školy.

Poplatok za lektorovanie programu vo výške 3,- EUR/žiaka a vyučovaciu hodinu je hradený z dotačného systému Trenčianskeho samosprávneho kraja Zelené oči (až do vyčerpania dotácie na EVVO programy na rok 2024), čiže školy/školské zariadenia nehradia za odborné vedenie programu nič. Je však zo strany školy potrebné zabezpečiť menný zoznam žiakov/žiačiek/študentov/študentiek, zúčastnených na zvolenom programe.

Poplatok manipulačný a organizačný (doprava, spotrebný materiál) je vo výške 1,- EUR/žiaka a vyučovaciu hodinu. Tento poplatok bude faktúrovaný.

Prítomnosť pedagóga nevyhnutná.

Minimálne objednávky: 2 po sebe nasledujúce hodiny.

Exkurzie si vyžadujú vhodné oblečenie a dobrú terénnu obuv. Konajú sa za každého počasia.

OBJEDNÁVKA PROGRAMUcreated by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk