Centrum environmentálnych aktivít

Zoznam programov EVVO CEA 2024 podľa cieľových skupín: ponuka pre SŠ

<< prejsť na úvod k ponuke programov

  ZOZNAM PROGRAMOV EVVO          
Názov programu podľa ponuky EVVO Stručný popis programu Typ programu  Cieľová skupina Dĺžka programu                Lektor/lektori Miesto realizácie
Ochrana prírody na Slovensku a v TN kraji Zachovanie biodiverzity - ohrozené a chránené druhy rastlín a živočíchov na Slovensku a v regióne. Prečo treba chrániť prírodu? Akými zákonmi sa príroda chráni? Čo je to ŠOP? diskusný program s prezentáciou 2. stupeň ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
BioMimicry - učíme sa od prírody  Hľadanie riešení civilizačných problémov v prírode. Na niekoľkých príkladoch si vysvetlíme/ukážeme, koľko inšpirácií nám poskytuje príroda. diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Trenčianske questy Questy či pátračky v prírode či v meste, konkrétne v Parku M. R. Štefánika (zameranie na dreviny), v Čerešňáku/na Brezine (zameranie na prírodu a históriu územia) a v Trenčianskom luhu (zameranie na život v rieke a pri rieke) pátračky/hľadačky v prírode či v meste, doplnené o hry 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ, pedagógovia 2 - 4 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal   vonku
Vieme, čo jeme? Spotrebiteľská výchova Vieme sa zorientovať pri nákupoch v obchode? Poznáme ekoznačky a “ekoznačky”? Čo je BIO? Čo je a čo nie je zdravá výživa? Aký je prínos ekopoľnohospodárstva? Program plný zaujímavých informácií a ostrých polemík. diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Odkiaľ pochádzajú potraviny Interaktívny program o pôvode potravín, ktoré dnes tvoria náš jedálniček. Odkiaľ k nám prišli v minulosti a odkiaľ prichádzajú dnes? Téma regionality a sezonality pri tvorbe našich jedálničkov diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Fakty a mýty o ekologickom poľnohospodárstve a o biopotravinách Čo je a čo nie je BIO, čo je a čo nie je ekologické poľnohospodárstvo? Súvislosti s ochranou pôdy, vody, rozmanitosti prírody... Program s využitím práce s textom, výstavy BIO-NEBIO + ďalších výučbových pomôcok. diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová v triede  
Územné plánovanie - prečo a ako? Ako vyzerá krajina okolo nás? Ako vyzerá naša obec/naše mesto? Ako asi vyzerala naša obec/naše mesto pred 100 rokmi? Ako bude vyzerať v budúcnosti?  Ako ovplyvňuje krajinu človek? Ako sa dá vplyv človeka na krajinu regulovať? Čo a načo je územné plánovanie? diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 6. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Základy environmentálnej legislatívy v SR Základný prehľad o environmentálnom práve v SR (aj v rámci EÚ) s konkrétnymi príkladmi z každodenného života, týkajúce sa ochrany prírody, krajiny, ochrany vôd, ovzdušia... diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Trvalo-udržateľný rozvoj alebo trvalo-udržateľný ústup? Aké sú princípy konceptu trvalo-udržateľného rozvoja? Ako s tým súvisí koncept ekologickej stopy? Má to zmysel na úrovni jednotlivcov, rodín, komunít/samospráv, štátov, regiónov? diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Občianska participácia - ako efektívne využívať občianske práva? Sú spôsoby, ako sa zúčastňovať na rozhodovaniach o veciach verejných aj inokedy, ako účasťou vo voľbách? Aké? Kedy sú tie momenty, keď politici musia počúvať hlas občanov a zohľadňovať ich názory?  diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami, alt. rolová hra 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Samospráva v našej obci, v našom meste Ako funguje Mestské/Obecné zastupiteľstvo? Čo robia/mali by robiť poslanci? diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami, alt. rolová hra 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
"Spolky - čertove volky"? Čo je to tretí sektor? Ako fungujú mimovládne organizácie, nadácie, občianske združenia? Prečo sú tŕňom v oku niektorým politikom? Environmentálne organizácie a hnutia u nás a vo svete - prehľad diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Príčiny, prejavy a následky globálnych, regionálnych a lokálnych environmentálnych problémov Interaktívny program - práca s fotografiami, skupinová práca na riešení vybraného problému životného prostredia, prezentácia výsledkov skupinovej práce skupinová práca + prezentácia 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Nežná mobilita: príklady dopravných riešení v prospech chodcov a cyklistov Program o vplyve dopravy nielen na životné prostredie, ale aj na verejný priestor v obciach, mestách, v krajine. Hľadanie udržateľných dopravných riešení. diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Klimatická zmena - a čo my s tým? Podstata, príčiny, prejavy a dôsledky klimatickej zmeny. Hľadanie súvislostí a východísk. Čo je to mitigácia a čo adaptácia, aké sú mitigačné a aké adaptačné opatrenia. Poznáme nejaké také opatrenia z nášho okolia, z našej obce, mesta, regiónu? Ako a čo zmôžeme ako jednotlivci?  diskusný program s prezentáciou a interaktívnymi a hernými aktivitami 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 - 2 vyučovacie hodiny Mgr. Richard Medal   v triede  
Kde je pravda? Mediálna výchova Ako čítať (nielen) noviny? Naj... konšpirácie, hoaxy, fakenews, ... o životnom prostredí. Diskusný program + skupinová práca 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal   v triede  
Mladí reportéri pre životné prostredie - ukážky aktivít z programu Kto sú Mladí reportéri pre životné prostredie a ako pracujú? Ako sa dá do programu mladých reportérov pre životné prostredie zapojiť? prezentácia, ukážky videí, skupinová práca + diskusia 4. - 9. ročník ZŠ, SŠ 1 vyučovacia hodina Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová + externí lektori v triede  
Prednáška, program, exkurzia podľa potrieb/požiadaviek školy, školského zariadenia     ZŠ, SŠ, pedagógovia, verejnosť      

Zobraziť ponuku pre

created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk