Centrum environmentálnych aktivít

Z poľa na tanier v Durínsku a na Slovensku -
inovatívne komunikačné koncepty trvalo udržateľnej výživy pre školy a mimoškolské vzdelávanie

Trvanie projektu: 01/2019-06/21
Partner:
 • Ökoherz https://bio-thueringen.de/ueber-den-verein/, D
 • Na Slovensku budú odborným garantom projektu Fakulta a ekológie a environmentalistiky TU Zvolen a Katedra ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF Nitra
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl (vek, kedy sa rozhodujú pre budúcu profesiu a preberajú zodpovednosť za svoje činy) a 1. ročníka stredných odborných škôl v oblasti gastronómie a turizmu
Aktivity:
Vytvorenie jadrovej pracovnej skupiny 5-6 pedagógov, 8 stretnutí  počas trvania projektu (prvé formou individuálneho stretnutia alebo skype rozhovoru), spolupráca pri tvorbe príručky od začiatku, navrhovanie tém, revízia formy a obsahu, exkurzia do Durínska s cieľom výmeny skúseností (5 pedagógov), na záver projektu evaluácia výsledkov formou dotazníka
Vypracovanie výučbového materiálu (manuál) – 6 výučbových programov
 • Témy udržateľné poľnohospodárstvo, regionálne a sezónne potraviny, udržateľná spotreba, eko-záhradníčenie a sebestačnosť, stravovanie šetrné k životnému prostrediu a minimalizácia odpadu, udržateľný tanier a výhody biopotravín
 • každá organizácia vypracuje 3 kapitoly
 • každá kapitola bude pozostávať z 3 častí: teoretický úvod, exkurzia (ekofarma, výroba biopotravín, ukážková prírodná záhrada…) a akčný deň v škole
 • materiály na stiahnutie + 50 ks tlač
 • testované v 6 školách v každej krajine
 • v spolupráci s TUZVO, UKF
Pilotná implementácia vypracovaných vzdelávacích formátov
 • každá zo zapojených škôl má za úlohu otestovať jeden zo šiestich výučbových programov
 • 3 fázy: teoretická príprava v škole, exkurzia, akčný deň v škole
 • spolu na Slovensku 18 pilotných testovaní
Teacher training/workshop pre pedagógov
 • 4x workshop pre min. 12 pedagógov
 • predstavenie vytvorených metodických materiálov a zaškolenie

Financované:  DBU - Deutsche Bundesstiftung Umwelt, https://www.dbu.de/


 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk