Centrum environmentálnych aktivít

BioLearn projekt: Učíme sa od prírody alebo biomimikry vo vzdelávaní


Trvanie projektu: 09/2018 - 09/21
Partneri:
 • Centrum environmentálnych aktivit – Slovakia
 • Magosfa Alapítvány – Maďarsko
 • SEVER – ČR
 • Stichting biomimicryNL (BNL) – Holandsko
 • The Center for Learning with Nature (LWN) – U.S.A.
 • Wild Awake – UK
Aktivity:
Vypracovanie výučbového materiálu (manuál)
 • téma - biomimikry
 • inšpirácia existujúcimi materiálmi LWN and BNL
 • prispeje každý partner
 • v piatich jazykoch
 • materiály na stiahnutie (bez tlače)
 • cca 150 strán
 • testované v  3-5 školách v každej krajine
 • snaha šíriť udržateľný spôsob života
 • otvorenosť novým metódam
 • možnosť testovať (v rámci vyučovania, vnútri alebo vonku)
Vypracovanie metodickej príručky pre učiteľov
 • téma - biomimikry
 • bude vychádzať z výučbového materiálu
 • prispeje každý partner
 • v piatich jazykoch
 • trvanie 30 hodín/online
 • akreditovaný v Maďarsku a ČR 
 • testovaný v skupine 20 učiteľov v každej krajine
Študijná cesta
 • do Holandska,  pozývajúca organizácia BNL
 • 5 učiteľov z každej krajiny
 • z partnerských škôl
 • kritérium: pripravenosť zaradiť tému biomimikrov do vyučovania a prenos metód a know-how
Národné konferencie
 • na konci projektu
 • pre učiteľov a zainteresované strany
 • o výsledkoch
 • predstavenie manuálu a metodickej príručky pre učiteľov
Stretnutia partnerov
 • v krajinách zapojených do projektu z EU
 • spojené s tvorbou vzdelávacích materiálov

Projekt podporený z EÚ programu ERASMUS+ 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk