Centrum environmentálnych aktivít

Prírodné záhrady vo vzdelávaní - osnovy a metodika kurzu

Projekt Prírodné záhrady vo vzdelávaní - osnovy a metodika kurzu (v origináli Creating Nature Garden and Learning Through It) je projekt realizovaný v partnerstve organizácií SEVER Horní Maršov, Natur Im Garten AT a Centra environmentálnych aktivít Trenčín. Projekt je podporený z programu ERASMUS+.
 
Projekt reaguje na nevyužitý potenciál záhradného vzdelávania a jeho hlavným cieľom je zvýšenie príležitostí v tejto oblasti. V priebehu projektu  partnerské organizácie spoločne vytvárajú ucelený vzdelávací kurz pre pedagógov, osvetových pracovníkov a iných multiplikátorov myšlienok prírodného záhradníčenia a využívania prírodných záhrad vo vzdelávaní a osvete. Kurz bude šírený vo všetkých partnerských krajinách, vrátane voľne dostupnej metodiky tohto vzdelávania.
   
Predpokládané otvorenie kurzu pre verejnosť je plánované na prvý polrok 2022. Kurz je určený pedagógom, lektorom a osvetárom, ktorí nemajú žiadne skúsenosti so záhradnou pedagogikou a konceptom prírodných záhrad, ale aj pre tých skúsenejších.
 
Podrobnejšie informácie: Mgr. Richard Medal, medal@cea.sk
Foto: Richard MEDAL (CEA)

 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk