Centrum environmentálnych aktivít

Československá spolupráca škôl a ďalších organizácií v environmentálnej výchove

Z Programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 bolo podporené vydanie zborníku dobrej praxe (v prílohe v PDF formáte). Zborník obsahuje príspevky slovenských a českých škôl, ktoré sa aktívne zúčastnili na projektových aktivitách - na workshopoch a konferencii v Zlíne.


Z Programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 bolo podporené vydanie zborníku dobrej praxe (v prílohe v PDF formáte). Zborník obsahuje príspevky slovenských a českých škôl, ktoré sa aktívne zúčastnili na projektových aktivitách - na workshopoch a konferencii v Zlíne. V tlačenej podobe vyšiel zborník v náklade 100 ks (k dispozícii zdarma v sídlach projektových partnerov: Zlínský kraj, www.kr-zlinsky.cz  a Centrum environmentálnych aktivit (CEA), Trenčín, SR; www.cea.sk).

Sborník příkladǔ dobré praxe EVVO

 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk