Centrum environmentálnych aktivít

Cook.org – BIO kuchári vo verejnom stravovaní

Verejné stravovanie má veľký potenciál prispieť k zdraviu veľkej skupiny ľudí. Zvyčajne sa pri ňom kladie veľký dôraz na nutričnú hodnotu jedál, čoraz viac sa však dostávajú do popredia aj environmentálne a senzorické aspekty, ako aj miestna ekonomika. V mnohých európskych krajinách tiež narastá záujem o zavádzanie biopotravín do školských jedální. Je na to veľa dôvodov: nedostatok informácií o pôvode potravín, zlé stravovacie návyky a nárast zdravotných problémov detí a mládeže.


Verejné stravovanie má potenciál stať sa odbytiskom pre biopotraviny. Spracovanie regionálnych biopotravín v zariadeniach verejného stravovania je dôležitým faktorom na posilnenie regionálnych potravinových reťazcov, regionálnu produkciu rodinných fariem (2014 – Medzinárodný rok rodinných fariem, 2015 – Medzinárodný rok pôdy) a pomáha rozvinúť trh s biopotravinami na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, čím prispieva k udržateľnému rozvoju vidieckych oblastí.


O projekte
Európsky projekt „Bio-kuchári vo verejnom stravovaní“, podporený z programu EU ERAZMUS+ (september 2014 – august 2017), sa pokúsi prispieť k udržateľnej a zdravej výžive v zariadeniach verejného stravovania vypracovaním nových a inovatívnych spôsobov výučby o bio-strave vo verejnom stravovaní a tiež zvyšovaním povedomia o týchto témach.

Tieto ciele by mali byť dosiahnuté vypracovaním sylabov pre doplnkovú kvalifikáciu bio-kuchárov vo verejnom stravovaní, vychádzajúcu z ECVET štandardov a navrhnutím interaktívneho IKT nástroja pre udržateľné varenie z bio, regionálnych a sezónnych produktov v zariadeniach verejného stravovania

Projekt Cook.org realizuje konzorcium šiestich partnerov z piatich európskych krajín, ktorí sú aktívni v rôznych sektoroch: formálne a neformálne vzdelávacie inštitúcie (Juhočeská univerzita – Poľnohospodárska fakulta, Česká republika a Vestyjland Folk High School, Dánsko); neziskové mimovládne organizácie s veľkým potenciálom pre networking a šírenie projektu na národnej/regionálnej úrovni  (AIAB Ligúria, Taliansko,  Durínske spotrebiteľské poradenské centrum  - Útvar pre školské stravovanie, Nemecko a Centrum environmentálnych aktivít, Slovensko) a koordinátor projektu so skúsenosťami s európskymi projektami v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby (Thüringer Ökoherz, Nemecko).

Kontakt:
Lenka Kovacova
Thüringer Ökoherz e.V., Schlachthofstrasse 8 - 10, 99423 Weimar
Tel. 0049 (0)36 43 / 49 53 090
E-mail: l.kovacova@oekoherz.de

erasmus_logo.jpg

 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk