Centrum environmentálnych aktivít

Prvé zelené obchody na Slovensku

Slovensko má od 9. septembra 2015 prvé certifikované zelené obchody. Pilotný projekt udeľovania značky ZELENÝ OBCHOD realizuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín (CEA) v rámci medzinárodného projektu GREENSTORE V4.


Slovensko má od 9. septembra 2015 prvé certifikované zelené obchody. Pilotný projekt udeľovania značky ZELENÝ OBCHOD realizuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín (CEA) v rámci medzinárodného projektu GREENSTORE V4.

V rámci projektu bolo vytvorené logo na označovanie zelených obchodov a vypracovaná metodika pre certifikáciu. Slovensko je po Maďarsku a Poľsku treťou krajinou v rámci krajín V4 s iniciatívou na zviditeľnenie environmentálne zodpovedných prevádzok obchodov a služieb. Pri vypracovaní kritérií pre udelenie značky Zelený obchod, Zelená kaviareň a Zelená čajovňa sa CEA inšpirovalo metodikou používanou na udelenie značky v Maďarsku a Poľsku.

Základné kritériá pre zelené obchody/kaviarne/čajovne na Slovensku, platné od 1. augusta 2015:

  • minimalizácia a separovaný zber odpadu
  • meranie spotreby energie/plynu/vody každý mesiac a realizovanie riešení na úspory
  • používanie čistiacich prostriedkov s eko-certifikátom
  • predaj výrobkov s eko-certifikátom
  • zelené obstarávanie
  • informovanosť zákazníkov o značke Zelený obchod, Zelená kaviareň/čajovňa
  • zvyšovanie environmentálneho povedomia pracovníkov

V rámci pilotného projektu boli bezplatne certifikované prvé tri prevádzky:

  • Obchodík NINA- zdravá výživa, Nové mesto nad Váhom – Zelený obchod
  • Bio obchod MALÝ PRINC, Trenčín, www.bio-obchod.sk  – Zelený obchod
  • Kaviareň Cofee Sheep, Trenčín, http://www.coffeesheep.sk/kontakt/  – Zelená kaviareň

Prevádzky, ktoré splnili kritériá, získali certifikát a nálepku na výklad s logom Zelený obchod/Zelená čajovňa/Zelená kaviareň, ako aj metodickú pomoc pre minimalizáciu spotreby energií a odpadov (znižovanie nákladov) a možnosť zviditeľnenia na portáli pre udržateľný životný štýl BIO spotrebiteľ, www.biospotrebitel.sk

Nákup v zelených obchodoch = šanca pre spotrebiteľov meniť svet tu a teraz.

zeleny_obchod.gifzelena_cajovna.gifzelena_kaviaren.gif


Kontakt:

Richard Medal, medal(at)changenet.sk
www.cea.sk, www.biospotrebitel.sk

 

 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk