Centrum environmentálnych aktivít

Pozvánka na konferenciu ŠKOLA ZMENY

Pozývame Vás na konferenciu o participácii v environmentálnej výchove „Škola zmeny“ spojenú so slávnostným vyhodnotením 5. ročníka programu Zelená škola v dňoch 21. - 22. október 2010, Zvolen. Cieľom konferencie je poskytnúť predovšetkým inšpirácie a praktické návrhy aktivít pre pedagógov, ľudí pracujúcich s deťmi a mládežou, študentov, ale aj odbornú verejnosť.


Pozývame Vás na konferenciu o participácii v environmentálnej výchove „Škola zmeny“ spojenú so slávnostným vyhodnotením 5. ročníka programu Zelená škola v dňoch 21. - 22. október 2010, Zvolen. Cieľom konferencie je poskytnúť predovšetkým inšpirácie a praktické návrhy aktivít pre pedagógov, ľudí pracujúcich s deťmi a mládežou, študentov, ale aj odbornú verejnosť. Témou je aktívna účasť detí/mládeže a rozvoj ich spolupráce pri plánovaní a realizácii rôznych školských alebo voľnočasových aktivít zameraných (nielen) na praktickú ochranu životného prostredia. Záštitu nad konferenciou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Eugen Jurzyca.

http://www.zelenaskola.sk/konferencia2010

 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk