Centrum environmentálnych aktivít

Green Store V4

(10.03.2015) Štyri mimovládne organizácie z krajín V4 realizujú od februára 2015 medzinárodný projekt Green Store V4, podporujúci zavedenie spoločnej metodiky pri označovaní environmentálne zodpovedných prevádzok obchodov a služieb.


Štyri mimovládne organizácie z krajín V4 realizujú od februára 2015 medzinárodný projekt Green Store V4, podporujúci zavedenie spoločnej metodiky pri označovaní environmentálne  zodpovedných prevádzok obchodov a služieb.

Cieľom projektu GreenStore V4 (Zelený obchod V4) je podporovať udržateľný životný štýl a zvyšovať konkurencieschopnosť  krajín V4 zavádzaním kritérií eko-prevádzky do obchodu a služieb.  

Certifikát Zelený obchod môžu získať obchody, kaviarne a hotely. Znamená záväzok k stálemu zlepšovaniu environmentálnych kritérií prevádzky.  Zelené obchody znižujú spotrebu energie (kúrenie, teplá voda, klimatizácia, osvetlenie) a vody, zavádzajú zelené obstarávanie, predávajú výrobky s eko-certifikátmi a uplatňujú separovaný zber odpadu. Navyše, obchody a ich zamestnanci pravidelne absolvujú eko-školenia a môžu požiadať o konzultácie pri zavádzaní opatrení. Prevádzky získavajú certifikát „zelený obchod“ a sú označené logom „zelený obchod“, takže navonok komunikujú svoju zodpovednosť a zvyšujú povedomie na strane zákazníkov i dodávateľov.

Obchodom i partnerom to prináša veľa výhod: znižovanie nákladov vďaka úsporám energie, podpora lokálnej ekonomiky, certifikát zeleného obchodu znamená konkurenčnú výhodu vďaka podpore riešení pre udržateľný životný štýl. Koncept „zelený obchod“  zvyšuje konkurencieschopnosť prevádzok oslovením stále narastajúceho segmentu ekospotrebiteľov a konkurencieschopnosť visegrádskeho regiónu príkladným projektom zelenej ekonomiky.

V rámci projektu GreenStore V4 budú existujúce maďarské a poľské eko-kritériá pre zelené obchody harmonizované a ďalej rozvinuté v procese monitoringu a komunikácie medzi partnermi. Koncept zeleného obchodu bude podporený pilotnými projektmi vo všetkých visegrádskych krajinách, s víziou zavedenia spoločnej metodiky pre zelené obchody a služby v krajinách V4.  

Partneri projektu:
SURVIVE ENVIRO Environmental Management Consulting Nonprofit Ltd., Maďarsko
Polish Environmental Partnership Foundation, Poľsko
CI2, o.p.s, Česká republika
Centrum environmentálnych aktivít, Slovensko

Webová stránka projektu: www.green-store.hu/v4
Viac informácií: Orsolya Diófási-Kovács, projektová manažérka, o.diofasi@survive.hu

Projekt GreenStore V4 Project je podporený z Medzinárodného visegrádskeho fondu

GreenStore V4 projekt – Udržateľný životný štýl a konkurencieschopnosť
www.green-store.hu/v4

 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk